Inschrijven wat gebeurt er?

Wat gebeurt er bij de inschrijving?

 • De directeur overloopt samen met jou het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Je kan pas je kind inschrijven, als je akkoord gaat met het schoolreglement en pedagogisch project.

 • Elk kind wordt ingedeeld als een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling.

Om te bepalen of jouw kind behoort tot de groep indicatorleerlingen of tot de groep niet-indicatorleerlingen, stelt de directie volgende vragen:

  • Heeft het gezin een schooltoelage voor het schooljaar 2021-2022?

  • Leeft het kind buiten gezinsverband?

  • Behoort het kind tot de trekkende bevolking?

  • Heeft de moeder een diploma van hoger secundair onderwijs?

  • De naam van je kind komt in het inschrijvingsregister van de school