Hoe inschrijven?

Inschrijven in een van de scholen van het Katholiek Basisonderwijs te Oostende?

Van harte welkom! Voor wie zijn kinderen in een school wil inschrijven, is het goed om weten dat er voor het schooljaar 2013-2014 nieuwe regels gelden. Scholen kunnen kinderen niet gelijk wanneer inschrijven. Tussen alle Oostendse en Middelkerkse basisscholen zijn volgende afspraken gemaakt:

  • Periode 1 Broers en zussen van 2 maart tot 15 maart 2015 krijgen kindjes van personeelsleden en broertjes/ zusjes van reeds ingeschreven kleuters/leerlingen voorrang.

  • Periode 2 Sociale mix vanaf 16 maart tot 29 maart 2015 is er een voorrangsperiode “sociale mix” Daarbij houden we rekening met een of meerdere gezinskenmerken (Niet voor het buitengewoon onderwijs)

  • Periode 3 Vrije inschrijvingen vanaf 30 maart 2015 voor het gewoon onderwijs vanaf 4 maart voor de twee scholen van het buitengewoon onderwijs worden alle leerlingen ingeschreven en dit zolang er plaats is.

Kent u kinderen uit uw buurt, werk-of familiekring die nogniet zijn ingeschreven in een school of die op zoek zijn naar een school ? Laat hen dan alvast kennis maken met onze school of… kom samen eens langs om kennis te maken!